Foto: Mark Prezelj

Slovenske stene – Spletni alpinistični vodnik

Pozdravljeni,

Alen je kako leto ali dve nazaj, na eni izmed sej KA izpostavil problematiko slovenske alpinistične dediščine v smislu smeri, ki so bile preplezane v naših bregih in da bi bilo smiselno poskrbeti, da to ne utone v pozabo. In tako je bilo seme zasejano, malce smo ga še zalili in negovali, ko pa je prvi kal pogledal na plano, sta ga Matic in Oto vzela za svojega in spravila k življenju in obliki, kot je sedaj pred vami.

Do sedaj je bilo opravljeno veliko delo, ki pa ga bo treba nadaljevati. To ne sme ostati projekt peščice navdušencev ampak mora postati projekt celotne slovenske alpinistične skupnosti. Vsi, ki sem pa tja poprimemo za kak hribovski oprimek moramo skrbeti za ažurnost in dopolnjevanje podatkov v vodničku. Sporočajmo spremembe v smereh (podore in podobno), sporočajmo podatke o novih smereh, sporočajmo podatke o pozabljenih smereh. Skratka poskrbimo, da se bo baza smeri iz leta v leto polnila in bogatila.

Le tako bomo imeli nabor smeri in se bomo lahko nehali hudovati nad zastarelimi vodnički in dejstvom, da jih za nekatera področja sploh ni. Obenem pa naj bo ta spletni portal tudi lep spomin na vse predhodnike, ki so nam pustili čudovito igrišče za pisanje zgodb, ki jih bomo ostareli gamsi pripovedovali svojim vnukom. Zavedati se moramo namreč, da vseh naših dosežkov ne bi bilo brez njihovega dela, truda in vizije. In prav je, da se jim tudi na tak simbolni način zahvalimo za njihov prispevek k razvoju slovenskega alpinizma.

Skratka, vabljeni k uporabi in sodelovanju pri ustvarjanju vodnička, ki lahko uspe le z našimi skupnimi močmi in prispevkom.

 

Peter Bajec,

načelnik IO KA

Ljubljana, maj 2020