Projekt klasike

Na KA PZS smo poleti 2020 začeli s projektom preopremljenja slovenskih klasik ter ostalih alpinističnih smeri. Glavna namena akcije sta zamenjava določenih starih in res dotrajanih klinov (in/ali svedrovcev) ter mestoma nameščanje novih klinov (in/ali sidrišč) in ozaveščanje alpinistične srenje o problematiki opremljenosti alpinističnih smeri.

Priskrbeli smo 1000 klinov, 200 svedrovcev in 30 sidrišč, ki smo jih začeli razdeljevati med izkušene alpiniste in alpinistične inštruktorje z namenom, da v več plezanih slovenskih smereh zamenjajo določene slabe ali stare dotrajane kline ter na ključnih mestih namestijo nove. Klini so bili kupljeni pri AO Jesenice in MG Metal-u (v razmerju 50/50), ploščice s sidri in sidrišča vsa pri MG Metalu.

Do decembra 2020 je bilo oddano 370 klinov, 92 ploščic, 102 sider in 5 sidrišč. Opremo smo v različnih količinah razdelali 27 alpinistom ali alpinističnim inštruktorjem po odsekih širom Slovenije. Nekateri izmed njih so kline razdelili naprej med referenčne alpiniste.

Do decembra 2020 je 19 alpinistov ali alpinističnih inštruktorjev zabilo skupno 178 klinov ter namestilo 91 ploščic, 101 sider in 5 sidrišč. Oprema (v večini klini) je bila nameščena v 50 smereh. V 5 smereh so bili zamenjani svedrovci, v eni tudi sidrišča. Podrobnosti (gora, smer, koliko in kakšna oprema) so navedene v preglednici.

Projekt KA PZS »Slovenske klasike« je več plasten. Po eni strani želimo konkretno zamenjati določeno dotrajano opremo (ali po potrebi ali dogovoru namestiti novo), po drugi strani pa spodbuditi alpinistično skupnost k teženju po večji varnosti med plezanjem alpinističnih smeri. Ker so (trajno) zabiti klini ali nameščeni svedrovci pomembnejši element pri plezanju alpinističnih smeri smo se s tem projektom želeli osredotočiti na ta vidik varnosti.

Hkrati apeliramo na odgovorne alpiniste in alpinistične inštruktorje po odsekih ali klubih ter predvsem na vse vodje bodočih alpinističnih šol, da pri novih generacijah tečajnikov namenijo omenjeni problematiki nekoliko več pozornosti. 

Za smeri, kjer so bili zamenjani ali dodani posamezni klini, še ne pomeni, da so avtomatsko opremljene ali povsem varne. Po novem imajo vsaj enega ali več boljših (dobrih) klinov, ker so izkušeni alpinisti ali alpinistični inštruktorji zamenjali kak star klin ali namestili novega (ali več njih). V vsakem primeru pri plezanju alpinističnih smeri veljajo alpinistove priučene in privzgojene veščine znanja, izkušenj ter previdnosti pri oceni varnosti in uporabi fiksnih varoval (predvsem klinov).

V lanskem letu smo »zaorali ledino« z omenjenim projektom.  V 2021 pa na KA PZS želimo, da se projekt še razširi in nadgradi. 

Srečno in varno v gorah!

 

Miha Habjan, član IO KA PZS

Preglednica – »slovenske klasike« – nameščena oprema 2020

Gora Smer Klini Ploščice Sidra Sidrišča
Kogel Amonit 1      
Debela peč Ang Phujeva smer 4      
Travnik Aschenbrener 1      
Šite Belač-Zupan 3      
Kogel Broadway 2 3 3  
Velika Mojstrovka Človek ne jezi se 3      
Triglav Čopov steber 2      
Planja Črni baron / 26 26  
Velika Mojstrovka Debelakova 7      
Ojstrica Desna 3      
Špik Direktna 4      
Planja Divja jaga 1      
Triglav Dolga Nemška 4      
Skuta Golo sonce 6      
Šite Herlc-Kočevar 13      
Ojstrica Herletova 4      
Mala Rinka Igličeva 10      
Veliko Špičje Jeglič-Ščetinin 1      
Skuta Južni raz 3      
Grintavec Košutova smer 5      
Velika Mojstrovka Kovinarska 6      
Kogel Kramarjeva 1      
Rjavina Miljarda 4      
Predostenje Križevnika Metulj 15 40 40  
Golarjeva peč Nebeški zvonovi 11 20 30 5
Kogel Nirvana 18 2 2  
Ojstrica Ogrin – Omersa 5      
Vršac Onkraj resničnosti 4      
Rigljica Počena poč 2      
Vršac Puntarska 3      
Kogel Rumena zajeda 1      
Mala Mojstrovka S raz 1      
Visoka Bela špica S raz 1      
Ojstrica Sanje delfina 1      
Triglav Skalaška 5      
Debela peč Skriti izziv 4      
Triglav Slovenska 3      
Vršac Smer mladosti 1      
Skuta Smer pod stolpom 3      
Veliki Draški vrh Spominska Ažmanova 1      
Planjava Steber X 3      
Skuta Zagiftomanija 1      
Triglav Zimmer-Jahn 1      
Kogel Zupanova 1      
Velika Mojstrovka Žica v uč 5      
  Skupaj: 178 91 101 5
    Klini Ploščice Sidra Sidrišča