Dodane stene

Dodali smo stene Velikega Draškega vrha in Mojstrovk – gre za prepisa vodničkov Miha Zupana. Ker je ta del s skicami bolj slabo pokrit bi bilo super, če bi nam ponavljalci te skice poslali.

Dodanih je tudi precej smeri v Tamarju. Tu so dodane smeri iz starega modrega vodnička in arhiva skic, ki je pred nekaj leti krožil med slovenskimi alpinisti.