Lučka bela

V dolino Lučke Bele se pripeljemo s ceste, ki vodi iz Luč skozi Podvolovljek. Daleč po z bogatim gozdom poraščeni samotni dolini se vije potok Lučka Bela, ob njej pa slaba cesta. Dolino na koncu zapirajo stene Rzenika in Lučke Kope, proti desni pa se lahko povzpnemo na Presedljaj. Na desni strani doline se pne zanimiva skalna tvorba, imenovana Sekalojca. Dolina Lučke Bele je zaradi svoje odmaknjenosti redko obiskana. Tukaj lahko govorimo o pravi divjini. Dolina je zaradi gnezdenja nekaterih redkih vrst ptic (sokol selec) proglašena za ornitološki rezervat.