Kamniška Bela

Kamniška Bela označuje tako potok kot ozko ledeniško dolino, bogato poraščeno z gozdom. Višje gozd zamenja nizko rastje. Dolina je z ene strani omejena z grebenom Zeleniških špic, z druge pa z mogočno steno Rzenika, ki se razpenja nad Presedljajem in se desno izgublja v gozdnem grebenu Ojstrega roba in Kope. Proti levi se Kamniška Bela dviguje pod stenami Vežice, Vršičev in Dedca, preko Šraj peska in Petkovih njiv vse do Korošice. Na levi se zaključi s strmim pobočjem, ki sega vse do Presedljaja.

Dostopi

a) Po markirani poti iz Kamniške Bistrice proti Presedljaju do odcepa poti proti Orglicam, 40 min. Naprej po markirani poti na Presedljaj in na Korošico, skupaj 4–5 h, ali po naslednjih dveh opisanih poteh. Ta dostop je najdaljši, a najlažji in poteka po markirani poti.

b) Čez Šraj pesek: Levo po poti do slapa Orglice. Pred njim 50 m desno po grapi, levo po stezici in nad slapom levo čez strugo, kjer se dolina razširi (Kamendol). Po poti dalje, preden se dolina zapre, desno čez grapo, mimo naravnega mostu in navzgor po strmem in gladkem žlebu (Skok v Železnem grabnu, II–III, neroden sestop). Dalje navzgor, po stezici pod zahodno steno Vežice in po predelu, imenovanem Šraj pesek, na sedlo med Lepo glavo in Vršiči. Poleti navzdol na Petkove njive (pozimi s sedla vodoravno po pobočju pod Vršiči in Dedcem), čez rušje in po travnati strmini do Korošice. Skupaj 3.30–4.30 h. Sestop po tej poti je orientacijsko zahteven.

c) Lovska pot čez Najnar štant: Po markirani poti proti Presedljaju, dalje navzgor, preko grape, ki izpod Rzenika pada proti Orglicam, in levo v gozd na sedelce. Levo malo dol po lovski poti, v ključih navzgor in povprek do razglednega lovskega stojišča (Najnar štanta) na koncu poti. Nekaj metrov navzdol po slabo utrti stezi, mimo spodmola in čez prehod navzgor v Železni graben nad Skokom. Stik z b-varianto dostopa. Do Korošice 3 h.

č) Lovski prehod na sedlo pod Staničevim vrhom: Po b- varianti dostopa na Korošico, dokler ne gre čez grapo nad Orglica mi (Kamendol). Onstran gra pe levo v strmino in v ključih po slabo uhojeni stezici navzgor. Steza postaja vse bolj uhojena. Približno eno uro nav zgor do velike skalne zapore – levo odcep proti Kamniški jami. Desno po nakazani stezici, ki se neha v grapi. Čez grapo in navzgor po gozdu do skalnatega žleba pri vznožju skalne pregrade (desno je velika votlina, kjer je možno bivakiranje). Po žlebu naravnost navzgor, I–II, dokler ne postane prestrm.

Desno po travnati strmini na greben in naravnost navzgor po redkem gozdu do travnate jase pod sedlom. Naravnost navzgor na sedlo (od Kamendola 2.30 h). Za Kovačnico (velik skalni preduh skozi steno Staničevega vrha) nadaljujemo še malo navzgor po grebenu in desno po uhojeni stezici skozi rušje pod ploščami do grapice. Čeznjo in desno navzgor do Kovačnice. Od tam vodi najlažji dostop na Staničev vrh malo desno navzdol do druge votline in skozi zarezo na desni (okno) iz nje, nato pa po poraščeni gredi levo navzgor na greben pod vrhom (vstopna varianta prečenja zgornjega dela Zeleniških špic). Varianta te poti vodi iz Kamendola dalje po poti b. Preden pot zavije desno čez grapo, levo gor po strmini, pred skokom levo po strmem travnatem pobočju in pod Orlovo steno (previsna stena z votlino) naprej do stika s potjo č.

Kamniška Bela