Repov kot

Repov kot je ena najlepših in najbolj ohranjenih visokogorskih dolin pri nas. Omejena je z južnimi pobočji Planjave na eni strani in z grebenom Zeleniških špic na drugi. Dolina je na začetku bogato posuta z gozdovi, ki pa jih kmalu nadomestijo nizko rastje in trave. V višjih legah najdemo samo še trave z bogatim izborom cvetlic. Dolina predstavlja naravni prehod na Srebrno sedlo, od koder je le še za streljaj daleč do vrha Planjave.

A Dostop skozi Repov kot na Srebrno sedlo – dostop do južne in jugovzhodne stene Planjave in zahodne stene Zeleniških špic

Od Doma v Kamniški Bistrici (ali od Jermance) po poti za Kamniško sedlo do razcepišča poti V Klinu, kjer se stikata grapa izpod Kamniškega sedla in Sedelščkova grapa, 1.15 h.

  • a) Z markirane poti zavijemo desno in nadaljujemo po zložni lovski poti, dokler ta ne zavije levo. Tu naravnost naprej in desno po potki čez podrto drevje do hudournika (Sedelšček), čezenj in mimo plošče padlemu partizanu (vstopi v grape Zeleniških špic). Po poti skozi gozd v ključih navzgor in levo čez strugo hudournika nazaj na južno pobočje Planjave. V ključih navzgor in proti desni (desno stik z varianto b). Še malo navzgor (levo odcep poti čez Macesnovec) in dalje preko grape (po njej do smeri v levem delu južne stene Planjave). Po poti med ruševjem rahlo navzgor, dokler se ne odpre pobočje pod južno steno Planjave (nad klini in jeklenico do vstopa smeri v južni steni), ki ga pot prečka vse do širokega hudournika (desno je Slap). Tu pot zavije desno nad Slap mimo kotanjastih tolmunov in se povzpne skozi macesnov gozd (50 m nad tolmuni desno po stezici čez strugo do grape – vstop v greben Zeleniških špic) do lovskega stojišča na gozdni meji, kjer se pot konča. Dalje vodi shojena steza. 40 m pred stojiščem proti desni navzgor do stene. Ob njej desno, nato navzgor približno 100 m do skoka (levo čez skok vstop za smeri v jugovzhodni steni Planjave, desno navzdol dostop za smeri v severozahodni steni Zeleniških špic). Navzgor čez kratek skok (II, 5 m) v rušje in naprej po stezi v travi in meliščih ob steni navzgor, dokler se svet ne zapre (levo vstop za preostale smeri v jugovzhodni steni Planjave). Desno pod nagnjenimi ploščami v nekakšno grapo. Po njej navzgor in po travnatem grebenu, ki se konča v kotu s kaminasto zajedo. Po melišču do zapore in v levem kotu čez skok (II–III, 5 m) na plošče ter naprej v žleb. Po njem levo navzgor in desno mimo zapore na grebenček. Desno naprej v grapo in levo navzgor v odprt skrotast teren pod sedlom. 3.30 h.
  • b) Z markirane poti zavijemo desno in nadaljujemo po zložni lovski poti, dokler ta ne zavije levo. Tu naravnost naprej in pred robom levo, strmo navzgor in desno v grapo Za Vratam, čeznjo, strmo naprej na lovsko pot in po njej desno do stika z varianto a.
  • c) Od razcepišča poti V Klinu nadaljujemo po markirani poti proti Kamniškemu sedlu še 10 min, nato zavijemo desno na lovsko pot. Preko grape Za Vratam in desno navzgor do stika z varianto a.