Severno vzhodni raz

Dolžina:
300 m
Tip:
Skalna
Ocena:
IV+/III
Varovanje:
Klini
Prvi plezalci:
Miha Arih, Aleš in Anda Jelenc in Drago Korenini 03.08.1941.

Karakteristika smeri

Smer poteka – Vršič v škrbini med Špikom in Frdamanimi policami.

Opis

Do zaprodenega kotla po razčlenjenem pečevju v vpadnici raza Vršiča. Dalje pretežno po razu čez plati in kamine. V gornjem delu se raz znatno položi. Vršne grebenske stolpiče obplezaš na levi (vzhodni) strani. Po lahkem pečevju na vrh Vršiča.